Výzva na podporu služeb péče o děti 1. stupně ZŠ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – zaměstnanost vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí na podporu služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu.

  • příjem žádostí od 21. 8. 2015 do 16. 10. 2015
  • výše dotace 100%
  • celkové výdaje projektu v rozmezí 0,5 – 6 mil. Kč
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 9. 2018

Podporované aktivity

  • zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne)
  • skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy)
  • zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity
  • příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové)

Více k výzvě → zde