Výzva OPZ – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování

OP Zaměstnanost přijímá žádosti zaměřené na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni v době mimo školní vyučování.

 • ???? Příjem žádostí: 29. 5. 2017 – 29. 9. 2017 ve 14 hodin
 • ???? Alokace výzvy: 258 milionů Kč
 • ???? Celkové způsobilé výdaje: 1 mil. – 9. mil. Kč
 • ???? Doba realizace: až 36 měsíců

 • ???? Žadatelé: 
  • osoba (právnická nebo fyzická), která má vlastní IČ; má aktivní datovou schránku.
  • školy a školská zařízení /100 %/, obchodní korporace, státní podnik, NNO /100 %/, OSVČ, kraje, organizace zřizované kraji, obce /95 %/, organizace zřizované obcemi /95 %/, dobrovolné svazky obcí /95 %/
 • ???? Oprávněný partner: školy a školská zařízení
 • Věcné zaměření:
  • ???? Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy (podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem (školní družiny, kluby), a dobu provozu přizpůsobí potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).)
  • ???? Příměstský tábor v době školních prázdnin (doplňková aktivita, kterou není možné realizovat bez současné realizace primární aktivity Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy) – 
  • ???? Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity (doplňková aktivita, kterou není možné realizovat bez současné realizace primární aktivity Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy)

 

Více informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-077-opz