Výzva Šablony I OP JAK vyhlášena

Řídicí orgán OP JAK dne 25. 5. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ  a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. 

Výzva cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky a na  ověření modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga v základních školách.  

Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 28. 04. 2023 ve 14:00:00.

Text výzvy: https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/

V případě zájmů o konzultaci nebo přímo o pomoc s vyplněním žádosti se obracejte emailem na naši MAS, která Vám bezplatně pomůže.