Výzva SFDI na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlašuje II. kolo pro podání žádostí o poskytnutí příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016.  

  • Termín pro předkládání žádostí je do 1. 6. 2015.
  • Maximální výše dotace až 85% ( 90% v případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese a za podmínky, že délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km)
  • O podporu mohou žádat obce nebo svazky obcí jako vlastníci cyklistických stezek

Více informací zde