Výzva Zlínského kraje – Program podpory obnovy venkova

V letošním roce vypsal Zlínský kraj dotační program na podporu obnovy venkova. V rámci programu je vypsáno celkem pět dotačních titulů, a to v oblastech obnovy obecního majetku, zpracování územních plánů, ochrany životního prostředí, obnovy a rozvoje ohrožených území a podporu cyklistiky. Žádosti se mohou podávat od 24. 1. 2022 do 24. 2. 2022. Informace k jednotlivým dotačním titulům naleznete níže, v případě dotazů nás můžete kontaktovat.

Dotační titul 1 Projekty na obnovu obecního majetku podporuje tři opatření, a to:

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje – budou podpořeny projekty na výstavbu chodníků podél komunikací, po nichž jezdí hromadná doprava; rekonstrukce a modernizace místních komunikací; výstavba veřejného parkoviště; napojení na hlavní tahy.
  • Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce – bude podpořena revitalizace a obnova veřejných prostranství včetně mobiliáře (např. náves, odpočinkové zóny, lavičky, stojany na kola apod.)
  • Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených především na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci – bude podpořena rekonstrukce a oprava objektů pro volnočasové a kulturní aktivity či multifunkční objekty (knihovny, prostory pro setkávání spolků a další prostory).

Minimální výše dotace: 50 000 Kč
Maximální výše dotace: 1 000 000 Kč

Dotační titul 2 Projekty na zpracování územních plánů podporuje dvě opatření, a to jsou následující:

  • Zpracování návrhu územního plánu obcí – pouze pro obce, které nemají územní plán nebo které mají územní plán zpracovaný dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, nebo je potřeba zpracování návrhu územního plánu vyvolána požadavkem státní správy nebo činností nebo zpracování návrhu územního plánu formou úpravy stávající územně plánovací dokumentace.
  • Zpracování změny územního plánu vyvolané požadavkem nebo činností státní správy.

Minimální výše dotace: 50 000 Kč
Maximální výše dotace: 250 000 Kč

Dotační titul 3 Projekty na ochranu životního prostředí podporuje revitalizaci a vybudování stanovišť pro umístění kontejnerů na separovaný odpad, pořízení obecního mobiliáře, přístřešků a úpravy ploch a pořízení herních prvků do základních a mateřských škol a vybavení sportovišť – to vše za použití recyklovaných materiálů či výrobků z nich vyrobených.

Minimální výše dotace: 50 000 Kč
Maximální výše dotace: 250 000 Kč

Dotační titul 4 Projekty na obnovu a rozvoj ohrožených území podporuje rekonstrukci a obnovu veřejných prostranství, místních komunikací, občanské vybavenosti a zasíťování pozemků, to vše pouze v ohrožených územích (vyplývá ze Strategie rozvoje Zlínského kraje). Na Vizovicku se žádná obec do tohoto území neřadí.

Minimální výše dotace: 50 000 Kč
Maximální výše dotace: 1 000 000 Kč
Maximální výše dotace za období 2022-2024: 2 000 000 Kč

Dotační titul 5 Projekty na podporu cyklistiky bude podporovat dvě opatření, a to:

  • Zpracování projektové dokumentace na výstavbu dálkových a regionálně významných cyklistických stezek. 
  • Spolufinancování výstavby dálkových a regionálně významných cyklistických stezek.

Minimální výše dotace: 50 000 Kč
Maximální výše dotace: 23 000 000 Kč

 

Celé znění výzvy naleznete na webových stránkách Zlínského kraje ZDE.