Výzvy MAS ukončeny, 14 projektů se bude ucházet o získání dotace

MAS Vizovicko a Slušovicko ukončila příjem projektových záměrů do výzev z programů IROP a OPTAK. Celkem bylo v rámci 4 výzev přijato 14 projektů za téměř 20 milionů korun. Konkrétně se jednalo o:

1. výzvu MAS v IROP – Bezpečnost dopravy (přijaty 3 projekty)

2. výzvu MAS v IROP – Vzdělávání (přijato 5 projektů)

3. výzvu MAS v IROP – Hasiči (přijaty 4 projekty)

1. výzvu MAS v OP TAK – Technologie (přijaty 2 projekty)

Nyní bude následovat fáze kontroly a výběru nejvhodnějších projektů. Děkujeme všem, kdo se do výzev zapojili.

Seznamy přijatých projektových záměrů jsou zveřejněny u jednotlivých výzev.