1. výzva MAS v IROP 21+

1. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Bezpečnost dopravy

Začátek příjmu žádostí 9. 11. 2023 ve 10:00
Konec příjmu žádostí 5. 1. 2024 ve 12:00
Alokace výzvy 9 000 000 Kč (celkové způsobilé výdaje)
Min. výše způsobilých výdajů na projekt 500 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt 3 000 000 Kč
Míra spolufinancování žadatele 5 % (95 % dotace)

DOKUMENTY K VÝZVĚ

DOKUMENTY K NADŘAZENÉ VÝZVĚ ŘO IROP č. 60 – Doprava – SC 5.1 (CLLD)

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Seminář pro žadatele proběhne dne 23. 11. 2023 od 10:00. 

Prezentace ze semináře

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na Ing. Pavla Elšíka, email: pavel.elsik@masvas.cz, tel. 777 304 299.