Příloha č. 4 – Mapa se zákresem vzdálenosti místa realizace projektu od objektu občanské vybavenosti

Příloha č. 4 - Mapa se zákresem vzdálenosti místa realizace projektu od objektu občanské vybavenosti