1. výzva MAS v IROP

1. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko –  IROP – Rozvoj komunitních center

Začátek příjmu žádostí 24. 8. 2018 ve 12:00
Konec příjmu žádostí 31. 12. 2018 ve 12:00 aktualizováno
Alokace výzvy 2 223 750 Kč (celkové způsobilé výdaje)
Min. výše způsobilých výdajů na projekt 500 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt 2 223 750 Kč
Míra spolufinancování žadatele 5 % (95 % dotace)
Oprávnění žadatelé   kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

DOKUMENTY K VÝZVĚ

Seznam přijatých žádostí
AKTUALIZACE

Text výzvy –  1. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – Rozvoj komunitních center

Text výzvy – 1. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – Rozvoj komunitních center 
Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
Interní postupy MAS
Záznam doplňující Interní postupy
Kontrolní listy k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní listy k věcnému hodnocení
Formulář pro vyřizování žádosti o přezkum
Formulář vzdání se práva podat žádost o přezkum

DOKUMENTY K NADŘAZENÉ VÝZVĚ ŘO IROP

Povinné přílohy žádosti o podporu a další vzory naleznete v příloze specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 62 – Sociální infrastruktura – aktivita Rozvoj komunitních center

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+, který je přístupný → ZDE.

Více informací naleznete v Postupu pro podávání žádostí do MS2014+.

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Seminář pro žadatele se uskuteční dne  6. 9. 2018 ve 10 hodin v salónku u kanceláře MAS (v 1. patře nad restaurací RETRO). 

→ POZVÁNKA

→ PREZENTACE ZE SEMINÁŘE


Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS VAS.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Elšík, pavel.elsik@masvas.cz, tel. 605462078