1. výzva MAS v OPTAK

1. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – OPTAK – Technologie

Začátek příjmu žádostí 9. 11. 2023 ve 10:00
Konec příjmu žádostí 5. 1. 2024 ve 12:00
Alokace výzvy 3 920 000 Kč (celkové způsobilé výdaje)
Min. výše způsobilých výdajů na projekt 250 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt 2 000 000 Kč
Míra spolufinancování žadatele 50 % (50 % dotace)

DOKUMENTY K VÝZVĚ

DOKUMENTY K NADŘAZENÉ VÝZVĚ ŘO – Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

INFORMACE PRO ŽADATELE

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na Ing. Pavla Elšíka, email: pavel.elsik@masvas.cz, tel. 777 304 299.