1. výzva MAS v SP SZP

Dokumenty k výběru projektů

Seznam přijatých žádostí – Fiche 1

Seznam přijatých žádostí – Fiche 3

Seznam přijatých žádostí – Fiche 5

 

Text výzvy

1. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – SP SZP

 

Přílohy výzvy

Příloha č. 1 – Fiche 1 – Zemědělské podnikání

Příloha č. 2 – Fiche 3 – Nezemědělské podnikání

Příloha č. 3 – Fiche 5 – Život na venkově

Příloha č. 4 – Způsob výběru projektů na MAS

Výzva je také zveřejněna na webových stránkách SZIF zde.

 

Semináře

Pozvánka na seminář pro žadatele (Fiche 1, 3, 5) – 24. 4. 2024

Pozvánka na seminář pro žadatele (Fiche 1, 3, 5) – 30. 4. 2024

 

Pravidla

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027

 

Instruktážní listy

Instruktážní list – Fiche 1

Instruktážní list – Fiche 3

Instruktážní list – Fiche 5

 

Další dokumenty k výzvě

Programový rámec SP SZP MAS Vizovicko a Slušovicko

Počet obyvatel obcí k 1. 1. 2023

Příručka pro publicitu SP SZP

Metodika ke střetu zájmu

 

Zadávací řízení

Příručka pro zadávání zakázek

Seznam dokumentace k přímému nákupu

Seznam dokumentace k cenovému marketingu

Seznam dokumentace z výběrového řízení (mimo režim zákona)

 

Postupy pro podání žádosti

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře SZIF

Postup pro žadatele na podávání Žádosti o dotaci a pro MAS na administraci na Portále farmáře (intervence 52.77)