2. výzva MAS v IROP

2. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko –  IROP – Vzdělávání

Začátek příjmu žádostí 7. 11. 2018 ve 12:00
Konec příjmu žádostí 31. 3. 2019 ve 12:00
Alokace výzvy 4 892 000 Kč (celkové způsobilé výdaje)
Min. výše způsobilých výdajů na projekt 300 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt 1 500 000 Kč
Míra spolufinancování žadatele 5 % (95 % dotace)
Oprávnění žadatelé   Společné pro všechny aktivity
– kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
– obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
– nestátní neziskové organizace
– církve
– církevní organizace
– organizační složky státu
– příspěvkové organizace organizačních složek státu
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
– zařízení péče o děti do 3 let,
– školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,
– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti,
Aktivita Infrastruktura základních škol
– školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
– školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání
– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

DOKUMENTY K VÝZVĚ

ZMĚNA textu výzvy – 2. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – Vzdělávání
Text výzvy – 2. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – Vzdělávání
Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
Interní postupy MAS
Záznam doplňující Interní postupy
Kontrolní listy k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení

DOKUMENTY K NADŘAZENÉ VÝZVĚ ŘO IROP

Povinné přílohy žádosti o podporu a další vzory naleznete v příloze specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení – int.pr.CLLD

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce
Matice způsobilosti výdajů pro MŠ
Matice způsobilosti výdajů pro ZŠ
Matice způsobilosti výdajů pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+, který je přístupný → ZDE.

Více informací naleznete v Postupu pro podávání žádostí do MS2014+.

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Seminář pro žadatele se uskuteční dne  10. 12. 2018 ve 14 hodin v salónku u kanceláře MAS (v 1. patře nad restaurací RETRO). 

POZVÁNKA

PREZETNACE


Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS VAS.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Elšík, pavel.elsik@masvas.cz, tel. 605462078