Text Výzvy – 2. Vyzva MAS Vizovicko a Slušovicko – 4.3 – ÚSES a protierozní opatření