Příloha č. 2 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti