Příloha č. 3 – Mapa se zákresem vzdálenosti místa realizace projektu od objektu občanské vybavenosti

Příloha č. 3 - Mapa se zákresem vzdálenosti místa realizace projektu od objektu občanské vybavenosti