Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností