Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků