Seznam přijatých žádostí ve výzvě MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020