Výzva-MAS-VaS-č.3-PRV-Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF_-_aktualizovano_10.4.2018