4. výzva MAS v IROP

4. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko –  IROP – Rozvoj sociálních služeb

Začátek příjmu žádostí 7. 10. 2019 ve 12:00
Konec příjmu žádostí 31. 12. 2019 ve 12:00
Alokace výzvy 1 500 000 Kč (celkové způsobilé výdaje)
Min. výše způsobilých výdajů na projekt 100 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt 1 500 000 Kč
Míra spolufinancování žadatele 5 % (95 % dotace)
Oprávnění žadatelé   – kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
– obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
– dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
– organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
– nestátní neziskové organizace,
– církve,
– církevní organizace

DOKUMENTY K VÝZVĚ

Text výzvy – 4. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – Rozvoj sociálních služeb
Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
Interní postupy MAS – IROP
Kontrolní list – Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list – Věcné hodnocení

DOKUMENTY K NADŘAZENÉ VÝZVĚ ŘO IROP

Povinné přílohy žádosti o podporu a další vzory naleznete v příloze specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 62 – Sociální infrastruktura – Integrované projekty CLLD.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+, který je přístupný → ZDE.

Více informací naleznete v Postupu pro podávání žádostí do MS2014+.

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Termín semináře pro žadatele se uskuteční dne 26. 11. 2019 od 14:00 v zasedací místnosti MAS.

POZVÁNKA

PREZENTACE


Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS VAS.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Elšík, pavel.elsik@masvas.cz, tel. 777304299