Článek 20 Zákadní služby a obnova vesninc ve venkovských oblastech e) Vybrané kulturní památky