6. výzva MAS v IROP

6. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko –  IROP – Bezpečnost dopravy

Začátek příjmu žádostí 9. 3. 2020 ve 12:00
Konec příjmu žádostí 31. 5. 2020 ve 12:00
Alokace výzvy 6 522 271 Kč (celkové způsobilé výdaje)
Min. výše způsobilých výdajů na projekt 300 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt 3 000 000 Kč
Míra spolufinancování žadatele 5 % (95 % dotace)
Oprávnění žadatelé  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb.

DOKUMENTY K VÝZVĚ

Text výzvy – 6. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – Bezpečnost dopravy
Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 – Mapa se zákresem vzdálenosti místa realizace projektu od objektu občanské vybavenosti
Interní postupy MAS – IROP
Kontrolní listy – Formální náležitosti a přijatelnost
Kontrolní listy – Věcné hodnocení

DOKUMENTY K NADŘAZENÉ VÝZVĚ ŘO IROP

Povinné přílohy žádosti o podporu a další vzory naleznete v příloze specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 53 – Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+, který je přístupný → ZDE.

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Dne 23. 4. 2020 od 10:00 se uskuteční webinář pro žadatele, který proběhne prostřednictvím aplikace Google Meet. Odkaz pro připojení k webináři naleznete zde: meet.google.com/hjm-qndi-haj

POZVÁNKA

PREZENTACE


Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS VAS.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Elšík, pavel.elsik@masvas.cz, tel. 777304299.