Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů