Článek 20 Zákadní služby a obnova vesninc ve venkovských oblastech d) Obchody pro obce