Článek 20 Zákadní služby a obnova vesninc ve venkovských oblastech f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven