Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech d) Obchody pro obce