7. výzva MAS v IROP

7. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko –  IROP – Vzdělávání II

Začátek příjmu žádostí 5. 8. 2020 ve 12:00
Konec příjmu žádostí 30. 9. 2020 ve 12:00
Alokace výzvy 2 984 870,630 Kč (celkové způsobilé výdaje)
Min. výše způsobilých výdajů na projekt 300 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt 1 500 000 Kč
Míra spolufinancování žadatele 5 % (95 % dotace)
Oprávnění žadatelé  Společné pro všechny aktivity
– kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
– obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
– nestátní neziskové organizace
– církve
– církevní organizace
– organizační složky státu
– příspěvkové organizace organizačních složek státu
Aktivita Infrastruktura základních škol
– školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
– školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání
– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

DOKUMENTY K VÝZVĚ

Text výzvy – 7. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – Vzdělávání II
Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
Interní postupy MAS – IROP
Kontrolní listy výzvy 

DOKUMENTY K NADŘAZENÉ VÝZVĚ ŘO IROP

Povinné přílohy žádosti o podporu a další vzory naleznete v příloze specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení – int.pr.CLLD

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce
Matice způsobilosti výdajů pro ZŠ
Matice způsobilosti výdajů pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+, který je přístupný → ZDE.

Více informací naleznete v Postupu pro podávání žádostí do MS2014+.

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Seminář pro žadatele se uskuteční 20. 8. 2020 od 14 hodin v zasedací místnosti kanceláře MAS.

POZVÁNKA


Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS VAS.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Elšík, pavel.elsik@masvas.cz, tel. 777304299.