8. výzva MAS v IROP

8. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko –  IROP – Rozvoj komunitních center II

Začátek příjmu žádostí 13. 8. 2020 ve 12:00
Konec příjmu žádostí 30. 9. 2020 ve 12:00
Alokace výzvy 2 241 900 Kč (celkové způsobilé výdaje)
Min. výše způsobilých výdajů na projekt 500 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt 2 241 900 Kč
Míra spolufinancování žadatele 5 % (95 % dotace)
Oprávnění žadatelé   kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

DOKUMENTY K VÝZVĚ

Text výzvy – 1. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – Rozvoj komunitních center II
Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
Interní postupy MAS
Kontrolní listy k výzvě 

DOKUMENTY K NADŘAZENÉ VÝZVĚ ŘO IROP

Povinné přílohy žádosti o podporu a další vzory naleznete v příloze specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 62 – Sociální infrastruktura – aktivita Rozvoj komunitních center

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+, který je přístupný → ZDE.

Více informací naleznete v Postupu pro podávání žádostí do MS2014+.

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Seminář pro žadatele se uskuteční 1. 9. 2020 od 14 hodin v zasedací místnosti kanceláře MAS.

POZVÁNKA


Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS VAS.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Elšík, pavel.elsik@masvas.cz, tel. 777 304 299