8. výzva_Seznam projektů doporučených k financování