Příloha č.1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti