Webináře s OPŽP

Ve dnech 10. až 13. ledna realizuje OPŽP řadu webinářů týkajících se nadcházejících dotačních možností. Pokud plánujete ve své obci stavbu kanalizace, vodovodu, čistírny odpadních vod, nebo snížení energetických nároků veřejných budov či zlepšení nakládání s odpady, jsou tyto webináře určeny přímo pro vás.

Program:

10. ledna v časech 8:30 – 9:30; 16:30 – 17:30: Vodohospodářská infrastruktura

11. ledna v časech 8:30 – 9:30; 16:30 – 17:30: Energetické úspory a obnovitelné zdroje; Ochrana ovzduší, klima a energie

12. ledna v časech 8:30 – 9:30; 16:30 – 17:30: Odpady

13. ledna v časech 8:30 – 9:30; 16:30 – 17:30: Příroda a krajina

 

Více informací k webinářům a formulář pro přihlášení naleznete ZDE.