Workshop: Evropské fondy po lopatě

Pro starosty a starostky je určen WORKSHOP: PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014+ ANEB DOTAČNÍ FONDY PO LOPATĚ, který se uskuteční v pondělí 19. 1. 2015 od 15:00 v Lázních Kostelec (u Zlína). Tento workshop pořádá Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) ve spolupráci s MAS Zlínského kraje a je jedním z výstupů projektu SMS ČR s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, do kterého je zapojena i naše MAS.

Workshop_1Workshop_2