Za čtyři roky jsme významně přispěli k rozvoji vzdělávání ve školách

K rozvoji vzdělávání ve školách přispívá MAS Vizovicko a Slušovicko prostřednictvím místního akčního plánování. Místní akční plány rozvoje vzdělávání, tzv. MAPy, jak jsou takové projekty souhrnně označovány, jsou realizovány na území celé České republiky a pro plánování v území jsou nepostradatelné. Na území MAS „akčně plánujeme“ již od roku 2016, přičemž nyní jsme ukončili již druhý projekt s názvem Naše škola – naše radost II, který byl realizován od května 2018 do dubna 2022.

Během těchto čtyř let jsme spolupracovali s řediteli a pedagogy mateřských a základních škol, pomáhali jim s plánováním a rozvojem gramotností a poodhalovali jsme s nimi jejich silné a slabé stránky, problémy a plány do budoucna. Tvořili jsme strategické dokumenty a akční plány, které mají přímou spojitost s možností čerpat evropské dotace. Setkávali jsme se s pracovními skupinami složených z pedagogů, zástupců obcí a dalších zájemců.

Za 4 roky jsme pro pedagogy škol naplánovali a zrealizovali cca 40 vzdělávacích seminářů a workshopů, dvoudenní exkurzi na Opavsko, pro děti a žáky mnoho programů od Malé technické univerzity, Sdružení D nebo Etických dílen a pro rodiče několik seminářů zaměřené především na výchovu a přípravu dětí k nástupu do 1. třídy. Pořídili jsme také sady robotických pomůcek (ozoboty a bee-boty), didaktické pomůcky (Klokanovy kapsy a Klokanův kufr), které školám dle zájmu zapůjčujeme. Do každé školy, která projevila zájem, jsme pořídili sadu metodik Učíme se venku, kde učitelé najdou nespočet námětů na práci s dětmi v přírodě. Každé škole jsme poskytli 10 tisíc Kč na nákup libovolných vzdělávacích pomůcek (v případě sloučených škol ZŠ a MŠ to bylo 20 tisíc). V závěru projektu jsme připravili pro školy také hru Kyber trable, což je obměna známé hry Double, která má za cíl přiblížit žákům pojmy z oblasti digitálních technologií a kybernetické bezpečnosti. Tuto hru budeme školám dodatečně distribuovat. Poslední velkou akcí bylo uspořádání festivalu IQ play ve vizovickém Domě kultury. Během posledního roku jsme se také intenzivně věnovali přípravě metodiky, webových stránek a aplikací o Valašsku a místě kde žijeme, které budou moci pedagogové využívat při výuce. Na tvorbu „Valašska v kostce“, jak se tento sborník nazývá, přispěl 100 tisíci Kč také Zlínský kraj. V posledním roce začaly také vznikat edukační videa o tradičních valašských tradicích a řemeslech, které naleznete na Youtube kanále MAS Vizovicko a Slušovicko nebo po zadání Příběhy starých řemesel.