Zelená úsporám light nově i na soláry

Od úterý 2. 5. 2023 se dotační program NZÚ light rozšíří i o dotace pro obnovitelné zdroje energie.  Žadatelé budou moci nově žádat o podporu na solární termické systémy a solární fotovoltaické ohřevy vody. Tyto systémy dokáží pokrýt cca 50-80 % spotřeby tepla na přípravu teplé vody. Dotace na pořízení a instalaci systému může být až 90 000 Kč, což pokryje až  80 % všech nákladů. Montáž systému musí provést odborně způsobilá osoba dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Žádat mohou i domácnosti, které již podaly žádost na zateplení domu či výměnu oken.