Získali jsme pro Vizovicko a Slušovicko dalších 5,6 mil. Kč

V průběhu ledna 2020 rozhodlo Ministerstvo zemědělství ČR o navýšení alokace programového rámce Programu rozvoje venkova pro ty MAS, které splnili podmínku vyčerpání více než 50% alokace do konce roku 2018. Díky dobrému naplánování a podpoře žadatelů při čerpání alokace prostřednictvím naší MAS, se také my můžeme těšit na zvýšení alokace o 5 648 170 Kč (jedná se o cca 50% původní alokace) pro projekty žadatelů. Po nutné úpravě strategie během jarních měsíců budou moci v naší MAS prostřednictvím Programu rozvoje venkova čerpat kromě zemědělců a podnikatelů také neziskové organizace či obce v nově zařazeném čl. 20 např. na kulturní a spolková zařízení, veřejná prostranství či hasičské zbrojnice.
Ve 3 výzvách jsme podpořili realizaci celkem 21 projektů s celkovou dotací přesahující 6,6 mil. Kč.
Již nyní můžete s námi konzultovat své projektové záměry – osobně v kanceláři ve Vizovicích, nebo na mailu ondrej.stach@masvas.cz