Zlínský kraj podpoří vybavení dílen v ZŠ

Zlínský kraj  vyhlásil dotační program Podpora vybavení dílen v základních školách, jehož cílem je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a tak motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol.

  • Příjem žádostí: 15. 6. 2020 – 30. 6. 2020 do 12:00 hodin.
  • Maximální míra dotace: 70 %
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 150 000 Kč
  • Celková alokace programu: 5 000 000 Kč

Podporovaná aktivita

  • Vybavení dílen v základních školách neinvestičního charakteru (např. pilka, pilník, kladívko, kleště, šroubovák, svěrák, pracovní stůl – ponk, svěrka stolařská, ocelový kartáč, atd.).

Žadatelem o dotaci v Programu jsou: úplné základní školy (1. i 2. stupeň) se sídlem ve Zlínském kraji všech zřizovatelů vyjma organizací zřizovaných Zlínským krajem.

Více informací naleznete zde, nebo můžete kontaktovat Ing. Pavla Elšíka, 777 304 299, pavel.elsik@masvas.cz