Zlínský kraj vyhlásil Program na podporu obnovy venkova 2017

Cílem Programu je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k obnově a údržbě obecního majetku a podpora zpracování územních plánů.

  • Příjem žádostí – od 23. 1. 2017 do 15. 2. 2017 do 12:00 hodin.
  • Způsobilí žadatelé – obce Zlínského kraje do 2000 obyvatel
  • Míra dotace – dotační titul 1 až 60%, dotační titul 2 až 70%

Program je rozdělen do dvoudotačních titulů: 

Dotační titul 1: Projekty na obnovu obecního majetku

Opatření: 1.1 Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce

  • Revitalizace a obnova veřejných prostranství včetně mobiliáře

Opatření: 1.2 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje

  • Výstavba místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. tříd, popř. podél silnic, které slouží k zajištění linkové autobusové dopravy event. městské hromadné dopravy.
  • Rekonstrukce a modernizace místní komunikace v zájmu zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti, či odstranění nebezpečných míst a napojení na hlavní komunikační tahy.

Opatření: 1.3 Rekonstrukce, oprava, rozšíření a výstavba objektů a areálů sloužící jako sportovní zařízení či dětská hřiště na pozemcích v majetku obce

  • Rekonstrukce, oprava a rozšíření objektů sportovních zařízení včetně zázemí (tělocvičny, šatny, sociální zařízení apod.).
  • Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních areálů (sportoviště, víceúčelová hřiště apod.) a dětských hřišť.

Opatření: 1.4 Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci

  • Rekonstrukce a oprava objektů sloužících volnočasovým a kulturním aktivitám (knihovny, obecní muzea, kulturní zařízení, prostory pro setkávání spolků či jiných organizací působících v obci apod.).

Dotační titul 2: Projekty na zpracování územních plánů

Opatření 2.1: Zpracování návrhu územního plánu obcí

Opatření 2.2: Zpracování změny územního plánu vyvolané požadavkem nebo činností státní správy (např. změna nadřazené dokumentace, komplexní pozemkové úpravy v obci, změna oborové koncepce dotčeného orgánu atd.).

Pravidla programu a žádost naleznete → ZDE.