Zpravodaj Venkova 1/2015

Dočtete se například o:

  • předběžném harmonogramu prvních výzev z nových programů 2014–2020
  • XVII. Celostátní finanční konferenci SMO
  • schválení nového Plánu odpadového hospodářství ČR
  • nových pravidlech označování potravin
  • Programu obnovy a rozvoje venkova
  • Národním programu podpory cestovního ruchu 

a dalších zajímavostech.

K dispozici zde: Zpravodaj Venkova 1/2015