Zpravodaj venkova 1/2017

V aktuálním čísle Zpravodaje venkova se dočtete:
  • Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově.
  • Saďte s námi stromy! Projekt „Milion ovocných stromů pro krajinu“.
  • Rozpočtové určení daní (RUD). Zvýší se podíl měst a obcí na dani z přidané hodnoty (DPH)?
  • Zájem o národní dotace MMR stoupá. Žádostí je stále více.
  • MZe i v roce 2017 podpoří obnovu a údržbu drobných venkovských památek.
  • Přihlašte proměnu ve vaší obci do dalšího ročníku výstavy Má vlast – cestami proměn.
  • a mnoho dalších zajímavých článků