Zpravodaj venkova 2/2017

V aktuálním čísle Zpravodaje venkova se dočtete:

  • Proč je nutné posílit rozpočtové určení daní (RUD) měst a obcí?
  • Jak dále v problematice služeb ve venkovském prostoru.
  • Obce odmítají zákon o rozpočtové odpovědnosti! Je protiústavní a může ochromit fungování samospráv.
  • Změny ve financování regionálního školství.
  • Ministryně Šlechtová představila priority MMR na rok 2017.