Zveme vás na seminář IROP 21+

Dne 20. 9. 2022 proběhne v Neubuzi od 9:00 hod seminář týkající se nového programového období v IROP. Aktuální informace k danému operačnímu programu představí ředitelka odboru IROP pro Zlínský kraj Ing. Lenka Kovářová.

Program semináře

1. Zahájení semináře
2. Aktuální informace IROP 21+ 
3. Výběr podporovaných aktivit
4. Rozdělení alokace MAS v IROP 21+
5. Diskuze, dotazy

Všechny informace naleznete v pozvánce.