Schválení programového rámce IROP 21+

S radostí oznamujeme, že nám byl schválen programový rámec IROP 21+. Pro žadatele je připravena alokace ve výši 38,7 mil. Kč. V první fázi bude MAS rozdělovat 70 % této alokace, tj. 27,1 mil. Kč. Žadatelé budou moci předkládat své projekty v rámci následujících oblastí: Číst dále

Upozornění pro žadatele

Ve dnech 29.5. – 6.6. 2023 nebudou poskytovány osobní konzultace k programu Nová zelená úsporám Light a Kotlíkové dotace. V případě akutních dotazů pište na edita.nezvalova@masvas.cz

Exkurze na Vsetínsko a Rožnovsko

Ve dnech 11. a 12. května 2023 jsme pro členy pracovních skupin projektu MAP III uspořádali výjezdní exkurzi za příklady dobré praxe na Vsetínsko a Rožnovsko. První den jsme navštívili ZŠ Vsetín Rokytnice, kde jsme si prošli krásné venkovní zahrady, dále polytechnické učebny i učebnu informatiky se spoustou robotických a interaktivních pomůcek. Číst dále

Workshop Robotika a mikropočítače

22. května 2023 od 14:30 proběhne na ZŠ Okružní ve Zlíně workshop zaměřený na Zařazení robotiky a mikropočítačů do výuky na 1. i 2 stupni ZŠ. Moderní didaktické pomůcky představí lektorka Mgr. Zuzana Kuželová – členka odborného kabinetu SYPO pro výuku informatiky a ICT, která na škole vyučuje informatiku. Číst dále

MAS vyhlásila grant na podporu spolkových a komunitních aktivit

Vyhlašujeme Program na podporu spolkové činnosti a komunitního způsobu života. V rámci této výzvy mohou neziskové organizace, které jsou partnery naší MAS, získat až 5000 Kč na realizaci kulturních a sportovních aktivit na našem území. Považujeme podporu spolkové činnosti formou poskytnutím jednorázové dotace za velmi důležitý nástroj práce s dětmi a mládeží, rozvoje kultury a sportu v regionu. Cílem programu je efektivně podporovat různorodé kulturní a sportovní aktivity, do kterých se mohou zapojit všichni členové místní komunity bez omezení všech věkových, sociálních a vzdělanostních skupin.
 

Číst dále

Zelená úsporám light nově i na soláry

Od úterý 2. 5. 2023 se dotační program NZÚ light rozšíří i o dotace pro obnovitelné zdroje energie.  Žadatelé budou moci nově žádat o podporu na solární termické systémy a solární fotovoltaické ohřevy vody. Číst dále

Společné jednání pracovních skupin

Ve středu 12.4.2023 proběhlo v Nové sokolovně ve Slušovicích společné rozšířené jednání pracovních skupin. Kromě stálých členů PS byli pozváni i ředitelé škol, a to kvůli hlavnímu bodu jednání-evaluaci všech tří projektů MAP. Na začátku jednání představil hlavní manažer projektu Jan Malota prezentaci obsahující shrnutí projektů MAP a MAP II. Číst dále

Podpora rozvoje regionů 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy k podporu rozvoje region v roce 2023. Jedná se o výzvu z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

Podpora obnovy a rozvoje venkova (pro obce do 3000 obyvatel)

V rámci tohoto podprogramu bude možné žádat dotaci na projekty v oblastech obnovy místních komunikací a rekonstrukce a přestavby veřejných budov. Více informací k výzvě naleznete ZDE.

Zahájení příjmu žádostí 2. května 2023
Ukončení příjmu žádostí 5. června 2023, 12:00 hod. (včetně) Číst dále