Seminář IROP 21+

V úterý 20.9.2022 od 9:00 proběhl v Komunitním centru Neubuz seminář věnovaný nejnovějším informacím z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 21+). Pozvání na tento seminář přijala i ředitelka odboru IROP pro Zlínský kraj Ing. Lenka Kolářová, která přestavila jednotlivé podporované aktivity, plánované výzvy, i důležitá kritéria přijatelnosti projektů. Na závěr proběhla diskuze vedená Ing. Pavlem Elšíkem se zúčastněnými starosty o tom, jaké projekty chystají a které z oblastí IROP by měla MAS svými výzvami podporovat.

Prezentaci semináře naleznete zde ➡ IROP 2021-2027

Číst dále

Zveme vás na seminář IROP 21+

Dne 20. 9. 2022 proběhne v Neubuzi od 9:00 hod seminář týkající se nového programového období v IROP. Aktuální informace k danému operačnímu programu představí ředitelka odboru IROP pro Zlínský kraj Ing. Lenka Kovářová.

Program semináře

1. Zahájení semináře
2. Aktuální informace IROP 21+ 
3. Výběr podporovaných aktivit
4. Rozdělení alokace MAS v IROP 21+
5. Diskuze, dotazy

Všechny informace naleznete v pozvánce.

V průběhu léta jsme zpracovávali žádosti na kotlíkové dotace

Do 31. srpna 2022 mohli senioři a nízkopříjmové domácnosti podat žádost o dotaci na výměnu starých kotlů na uhlí a dřevo, které nesplňovaly alespoň 3. emisní třídu. Žadatelé mohou čerpat dotaci na plynové kotle, kotle na biomasu a tepelná čerpadla ve výši až 95 %. Všem žadatelům z Vizovicka a Slušovicka jsme poskytovali bezplatnou pomoc s vyplněním žádosti a předložením všech povinných příloh.

V průběhu dvou a půl měsíců jsme poskytli žadatelům desítky konzultací, sami jsme zpracovali celkem 38 žádostí. Jedná se o 30 % všech žádostí podaných na území MAS Vizovicko a Slušovicko. Nejvíce žádostí bylo podáno na nový kotel na biomasu s ručním přikládáním a tepelné čerpadlo. V celém Zlínském kraji bylo podáno 2045 žádostí s celkovou výší dotace  293 395 922,95 Kč. Číst dále

Proběhl druhý ročník Leader kempu a my jsme byli u toho

Leader kemp je největší akcí pořádanou Platformou pro venkovskou mládež pod Národní sítí MAS. Druhý ročník této akce se konala ve dnech 2 – 4. srpna v Brozanech nad Ohří (Ústecký kraj).Jak už název platformy napovídá, stěžejním tématem je podpora mladých v regionu. Platforma pro venkovskou mládež má za cíl zvýšit zapojení mladých lidí do rozvoje venkova, a tím předcházet odlivu mladých do větších měst a stárnutí populace. Mezi další cíle Platformy spadá podpora tradic a místně zakotvené učení. Členy platformy jsou zaměstnanci místních akčních skupin napříč Českou republikou. Z MAS Vizovicko a Slušovicko se Leader kempu zúčastnil Jan Malota. Číst dále

Spolupráce MAS se Zlínskem a Luhačovickem dala vzniknout novým turistickým balíčkům v našem regionu

Od začátku roku probíhala intenzivní spolupráce mezi MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. a destinační společností Zlínsko a Luhačovicko. Během několika měsíců byla zhodnocena nabídka cestovního ruchu a na základě provedených rešerší byly vybrány nejzajímavější turistické atraktivity, které představuje nově vzniklá brožurka s názvem Za zážitky do Vizovických vrchů. Ta je pro návštěvníky zdarma k dostání v Informačním centru ve Vizovicích a na dalších vybraných turistickým místech. Číst dále

Nový IROP má zelenou

Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP pro nové programové období 2021–2027. V návaznosti na tuto skutečnost proběhl dne 12. 7. 2022 první řádný Monitorovací výbor IROP, a to za účasti regionálních a sociálních partnerů, jednotlivých ministerstev, neziskových organizací a Evropské komise. Na tomto jednání došlo ke schválení kritérií hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách. Rovněž byl schválen systém hodnocení projektů IROP harmonogram výzev pro rok 2022. Pro budoucí žadatele to znamená, že na konci července mohou očekávat vyhlášení prvních individuálních výzev. Číst dále

Výzva Přírodní zahrady

Národní program Životní prostředí vypsal novou výzvu č. 5/2022 Přírodní zahrady. V rámci této výzvy bude podpořeno vybudování a úprava zahrad v přírodním stylu pro děti předškolního věku, pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy a vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Ze stejného programu byla realizována také zahrada v přírodním stylu v ZŠ Slušovice, na které jsme spolupracovali. Číst dále

Nové video ze série úspěšných projektů MAS