9. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Bezpečnost dopravy II

Od 3. 5. mohou oprávnění žadatelé podávat žádosti o dotaci z 9. výzvy MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Bezpečnost dopravy II.

Příjem žádostí: 3. 5. 2021 – 30. 6. 2021

Celková alokace: 6 522 271 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 300 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč

Více informací naleznete → ZDE.

👉VELKÝ ZÁJEM ŽADATELŮ V 6. VÝZVĚ PRV👈

Pondělí 12. 4. 2021 byl posledním dnem pro příjem žádostí o dotaci v 6. výzvě MAS v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020.
Ve 4 vyhlášených Ficích s celkovou alokací 7,27 mil. Kč byl zaregistrován rekordní počet 44 žádostí o dotaci z řad zemědělců, zpracovatelů, podnikatelů, spolků či obcí! 
I když administrace a kontrola takového množství žádosti bude náročná, jsme velmi rádi, že je o naše výzvy čím dál větší zájem!
Během dubna a května bude probíhat administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, hodnocení a výběr projektů bude ukončen v červenci tohoto roku.

Seznam zaregistrovaných žádostí o dotaci naleznete na stránce výzev: http://www.masvas.cz/vyzvy-mas/6-vyzva-prv/

Kampaň obyčejného hrdinství!

Připojte se k nám do Kampaně obyčejného hrdinství 2021 a splňte s námi až devět eko výzev! 

Cílem této kampaně je ukazovat si, co je v našich silách, a proč je důležité dělat správné věci. Tato kampaň sice nezastaví klimatické změny, ale ukáže nám, že my sami můžeme změnit své chování a odlehčit planetě Zemi – a přitom nás to bude bavit! Číst dále

Další webináře z projektu MAP II

Pro asistenty pedagogů na školách je připraveno on-line setkání již zítra 14. dubna 2021 a další webinář pro pedagogy z MŠ a 1. a 2. tříd ZŠ za týden 21. dubna 2021, jehož tématem bude práce s doporučením z SPC (opatření, termíny, identifikátory,..). Lektorkou obou setkání bude Mgr. Petra Slováková, speciální pedagožka a krajská koordinátorka péče o děti s PAS.

Výzva Letní kempy 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo výzvu pro pořadatele letních táborů za účelem podpory aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

Žádost můžete podávat od 6. 4 2021 do 30. 4. 2021.

Více informací naleznete ZDE.

Dotazník pro mládež z území MAS

Ahoj holky a kluci z území místní akční skupiny (MAS) Vizovicko a Slušovicko.

Trápí vás něco ve Vaší obci nebo byste naopak rádi svou obec pochválili? Připravujeme Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vizovicko a Slušovicko pro období let 2021–2027, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli nadále rozvíjet venkovskou oblast, ve které žijete. Váš názor je pro nás důležitý, a proto vás chceme poprosit o vyplnění dotazníku.

Dotazník naleznete ZDE.

Nové dotační možnosti pro obce

Ministerstvo financí vyhlásilo dvě nové výzvy pro obce. V rámci Výzvy č. 8 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí mohou obce do 3000 obyvatel nebo DSO získat podporu na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v jejich působnosti. Číst dále

Webinář pro rodiče