Bylo vyhlášeno 8. kolo PRV

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 8. kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.
 • Příjem žádostí od 8. 10. do 29. 10. 2019
Pro zemědělce a majitele lesů jsou především určeny následující opatření:

 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Pro vlastníky lesa jsou zajímavá opatření na techniku a technologii pro lesní hospodářství a také neproduktivní investice v lesích, kde je možné získat 100% dotaci na stezky pro turisty, herní, naučné a fitness prvky, odpočinkové stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory, odkládání odpadků, mostky, lávky, zábradlí.
 
Více informací a platné znění pravidel naleznete na webu SZIF:

V případě dotazů se můžete obrátit na Ondřeje Štacha, email: ondrej.stach@masvas.cz