Usnesení z pracovní schůze Správní rady 25.6.2015

Usnesení z pracovní schůze Správní rady 25.6.2015