Usnesení z pracovní schůze valné hromady 19. června 2012

Usnesení z pracovní schůze valné hromady 19. června 2012