Usnesení z pracovní schůze Valné hromady 25. června 2015

Usnesení z pracovní schůze Valné hromady 25. června 2015