Usnesení z pracovní schůze valné hromady 28. února 2014

Usnesení z pracovní schůze valné hromady 28. února 2014