Usnesení z pracovní schůze Valné hromady 30. září 2014

Usnesení z pracovní schůze Valné hromady 30. září 2014