Usnesení z pracovní schůze valné hromady 5. dubna 2012

Usnesení z pracovní schůze valné hromady 5. dubna 2012