Usnesení z pracvní schůze Správní rady 13. 2. 2015

Usnesení z pracvní schůze Správní rady 13. 2. 2015